Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Biocidinių produktų duomenų bazė


Vartotojo gidas
Prisijungti
Svetainė: Biocidinių produktų duomenų bazė
Puslapis suformuotas: 2022-07-03 02:44:06

Spausdinti

Produktas

Produkto pavadinimas: Ozono generavimo iš oro deguonies in situ naudojant OTriKS. 5/10MB/12/20/30/40/100 įrenginį sistema.
Produktų tipas:
 02   Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
 04   Maisto ir pašarų sritis
 05   Geriamasis vanduo
 11   Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Vartotojas: Profesionalai
Autorizacijos sąlygos: Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams, oro kondicionavimo sistemoms visuomeninės, pramoninės paskirties objektuose, maisto pramonės įmonėse, plaukimo baseinų, akvariumų, maudyklų, nuotekų ir geriamajam vandeniui dezinfekuoti bei šaldymo ir technologinių sistemų skysčiams konservuoti. Negali tiesiogiai liestis su maistu. Naudoti tik OTriKS. 5/10MB/12/20/30/40/100 įrenginiu in situ iš oro deguonies pagamintą ozoną.
Produkto ženklinimas:
 Žr. pridedamą dokumentą   .
Pastaba:  

Liudijimai
Galiojimas Liudijimas išduotas,
Galioja iki
Liudijimo paieškos nuoroda
Liudijimo turėtojas
Institucija Vieši dokumentai
Galioja 2021-08-06,
2026-01-25
A-02040511PNO543739/A-21-178
UAB „AIRPLUS1 Lituanica“, Šilutės pl. 105B, LT- 95112 Klaipėda.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Viešas liudijimas

Produkto sudėtis
Veikliosios medžiagos CAS Nr. EB Nr. Veikliosios medžiagos pavadinimas Koncentracija, %
- - Ozonas, gautas iš oro deguonies in situ. 0