Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Biocidinių produktų duomenų bazė


Vartotojo gidas
Prisijungti
Svetainė: Biocidinių produktų duomenų bazė
Puslapis suformuotas: 2022-08-13 07:17:10

Spausdinti

Produktas

Produkto pavadinimas: Bacillol 30 Sensitive Tissues
Produktų tipas:
 02   Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
 04   Maisto ir pašarų sritis
Vartotojas: Profesionalai
Autorizacijos sąlygos: Tik profesionaliesiems naudotojams. Tik profesionaliesiems naudotojams. Mažų paviršių dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose, išskyrus medicinos prietaisus, visuomeninės paskirties objektuose, maisto gamybos ir ruošimo vietose. Negali tiesiogiai liestis su maistu.
Produkto ženklinimas:
 Žr. pridedamą dokumentą   .
Pastaba:  

Liudijimai
Galiojimas Liudijimas išduotas,
Galioja iki
Liudijimo paieškos nuoroda
Liudijimo turėtojas
Institucija Vieši dokumentai
Galioja 2021-08-20,
2026-08-19
A-0204PNO603877-21-186
BODE Chemie GmbH, Melanchthonstrasse 27, DE-22525 Hamburg (Vokietija).
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Viešas liudijimas

Produkto sudėtis
Veikliosios medžiagos CAS Nr. EB Nr. Veikliosios medžiagos pavadinimas Koncentracija, %
64-17-5 200-578-6 Etanolis, etilo alkoholis 14
67-63-0; 64-17-5 200-661-7; 200-578-6 Propan-2-olio ir etanolio mišinys 10
71-23-8 200-746-9 1-propilo alkoholis, n-propanolis, propan-1-olis 6
139734-65-9 - C10-16- alkiltrimetilendichloracto rūgšties aminas 0