Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Biocidinių produktų duomenų bazė


Vartotojo gidas
Prisijungti
Svetainė: Biocidinių produktų duomenų bazė
Puslapis suformuotas: 2022-08-13 05:48:07

Spausdinti

Produktas

Produkto pavadinimas: Mikrobac forte
Produktų tipas:
 02   Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
 04   Maisto ir pašarų sritis
Vartotojas: Profesionalai
Autorizacijos sąlygos: Tik profesionaliesiems vartotojams. Dezinfekuoti vandeniui atspariems paviršiams sveikatos priežiūros įstaigose, išskyrus medicinos prietaisų paviršius, maisto pramonės įmonėse ir maisto gamybos vietose, visuomeninės paskirties objektuose. Negali tiesiogiai liestis su maistu
Produkto ženklinimas:
 Žr. pridedamą dokumentą   .
Pastaba:  

Liudijimai
Galiojimas Liudijimas išduotas,
Galioja iki
Liudijimo paieškos nuoroda
Liudijimo turėtojas
Institucija Vieši dokumentai
Galioja 2020-03-20,
2025-03-19
A-0204PNO603478-20-55
BODE Chemie GmbH, Melanchthonstrasse 27, DE-22525 Hamburg (Vokietija)
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Viešas liudijimas

Produkto sudėtis
Veikliosios medžiagos CAS Nr. EB Nr. Veikliosios medžiagos pavadinimas Koncentracija, %
68391-01-5 269-919-4 Ketvirtiniai amonio junginiai, alkil-C12-C18-dimetilbenzilamonio chloridai, benzil-C12-C18- alkildimetilo chloridai 19,9
2372-82-9 219-145-8 N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas 5