Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Biocidinių produktų duomenų bazė


Vartotojo gidas
Prisijungti
Svetainė: Biocidinių produktų duomenų bazė
Puslapis suformuotas: 2022-08-13 05:15:33

Spausdinti

Produktas

Produkto pavadinimas: Manusept® Basic
Produktų tipas:
 01   Asmens higiena
Vartotojas: Profesionalai
Autorizacijos sąlygos: Tik profesionaliesiems vartotojams. Higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai.
Produkto ženklinimas:
 Žr. pridedamą dokumentą   .
Pastaba:  

Liudijimai
Galiojimas Liudijimas išduotas,
Galioja iki
Liudijimo paieškos nuoroda
Liudijimo turėtojas
Institucija Vieši dokumentai
Galioja 2018-04-25,
2023-04-24
A-01PNO603016-18-102
BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraβe 27, D-22525 Hamburg (Vokietija).
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Viešas liudijimas

Produkto sudėtis
Veikliosios medžiagos CAS Nr. EB Nr. Veikliosios medžiagos pavadinimas Koncentracija, %
64-17-5 200-578-6 Etanolis, etilo alkoholis 80