Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Biocidinių produktų duomenų bazė


Vartotojo gidas
Prisijungti
Svetainė: Biocidinių produktų duomenų bazė
Puslapis suformuotas: 2022-08-13 07:01:52

Spausdinti

Produktas

Produkto pavadinimas: Bacillol® Tissues
Produktų tipas:
 02   Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
 04   Maisto ir pašarų sritis
Vartotojas: Profesionalai
Autorizacijos sąlygos: Tik profesionaliesiems vartotojams. Mažiems alkoholiui atspariems paviršiams (išskyrus medicinos prietaisų paviršius) dezinfekuoti sveikatos priežiūros, socialinės globos ir rūpybos įstaigose, maisto perdirbimo įmonėse bei maisto ruošimo vietose.
Produkto ženklinimas:
 Žr. pridedamą dokumentą   .
Pastaba:  

Liudijimai
Galiojimas Liudijimas išduotas,
Galioja iki
Liudijimo paieškos nuoroda
Liudijimo turėtojas
Institucija Vieši dokumentai
Galioja 2018-04-25,
2023-04-24
A-0204PNO603017-18-103
BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraβe 27, D-22525 Hamburg (Vokietija).
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Viešas liudijimas

Produkto sudėtis
Veikliosios medžiagos CAS Nr. EB Nr. Veikliosios medžiagos pavadinimas Koncentracija, %
71-23-8 200-746-9 1-propilo alkoholis, n-propanolis, propan-1-olis 45
67-63-0 200-661-7 2-propilo alkoholis, izopropilo alkoholis, propan-2-olis, izopropanolis 25
64-17-5 200-578-6 Etanolis, etilo alkoholis 4,7