Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Biocidinių produktų duomenų bazė


Vartotojo gidas
Prisijungti
Svetainė: Biocidinių produktų duomenų bazė
Puslapis suformuotas: 2024-02-26 06:29:55

Spausdinti

Produktas

Produkto pavadinimas: DEXON SUPER
Produktų tipas:
 03   Veterinarinė higiena
 04   Maisto ir pašarų sritis
Vartotojas: Profesionalai
Autorizacijos sąlygos: Profesionaliems naudotojams. Skirtas gyvūnų ir paukščių laikymo vietų, įrenginių ir transporto priemonių paviršiams, geriamojo vandens gyvūnams ruošimo, transportavimo, laikymo ir naudojimo įrangai, talpykloms, vamzdynams dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su maistu ir pašarais.
Produkto ženklinimas:
 Žr. pridedamą dokumentą   .
Pastaba:  
Papildoma informacija: Šio liudijimo galiojimas gali būti panaikintas, nepasibaigus galiojimo terminui, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. I) reikalavimai.

Liudijimai
Galiojimas Liudijimas išduotas,
Galioja iki
Liudijimo paieškos nuoroda
Liudijimo turėtojas
Institucija Vieši dokumentai
Negalioja 2018-02-12,
2021-08-04
LT/ABPV/2018/0241
Interchemie werken „De Adelaar“ Esti AS, Vanapere tee 1, 74011 Harjumaa, Estija
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Viešas liudijimas

Produkto sudėtis
Veikliosios medžiagos CAS Nr. EB Nr. Veikliosios medžiagos pavadinimas Koncentracija, %
70693-62-8 274-778-7 Pentakalio bis(peroksimonosulfato)bis(sulfatas) 50